Instalace fotovoltaiky na komerční objekty

Zbavte svou firmu závislosti na cenách energie, které nejste schopni ovlivnit ani predikovat předem. Proto si můžete s naší pomocí vyrábět elektřinu sami a zcela zdarma. Výrobou elektřiny ze slunce šetříte nejen své peníze, ale i planetu.

Instalujeme komponenty ze skupiny Tier 1 definované BloombergNEF, uznávaných bankami a investičními společnostmi na celém světě, které jsou zárukou kvality a bezproblémové záruky na celý sortiment. Spolu s naším profesionálním poradenstvím a kvalitou instalace vám dodáme služby na té nejvyšší úrovni.

Instalujeme solární fotovoltaické elektrárny na střechy komerčních budov, na brownfieldy i další objekty.Nabízíme komplexní řešení

 • Analýza vstupních dat a spotřeby energie
 • Díky našemu softwaru vám vytvoříme vizualizaci spotřeby v čase přímo pro váš objekt
 • Studie navrhovaných energetických úspor a návratnosti investice
 • Veškeré projektové a přípravné práce
 • Výstavba a zprovoznění elektrárny
 • Pojištění (v případě zájmu klienta)
 • Revize
 • Záruční i pozáruční servis


Modernizační fond

Dotační návrat:

Po minulém roce, kdy nebyla vyhlášena žádná další dotační výzva fotovoltaika pro firmy bude projektová část i instalace fotovoltaických panelů tento rok podpořena hned několika dotačními tituly:

1. Fotovoltaické elektrárny od 10 kWp do 5 MWp výkonu, s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31.10.2024

Alokace: 3 000 000 000 korun

POZOR: K dotační žádosti je nutné doložit stavební povolení: Časový odhad pro získání stavebního povolení je až 6 měsíců. Na dotaci je potřeba se začít připravovat už nyní.

V rámci první výzvy RES+ č. 1/2024 můžete získat 30 % ze způsobilých výdajů u instalace fotovoltaik do výkonu 5 MWp, 50 % můžete dále dostat na akumulaci a elektrolyzér. Žádosti podávejte do 31. 10. 2024. Alokace výzvy činí 3 miliardy korun. Na fotovoltaiky s vlastní spotřebou 70 - 80 % vyrobené energie.

 

Dotaci využijete na:

 • dodávky a služby, stavební práce
 • instalace nových FVE s 70 až 80% vlastní spotřeby:
  • FVE na budovách vč. přístřešků s jedním předávacím místem pro subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR
  • FVE na budovách vč. přístřešků s více než jedním předávacím místem
  • FVE na zemi s jedním předávacím místem
 • akumulace společně s FVE
  • systémy bateriové akumulace s kapacitou minimálně 20% a max 100% výkonu FVE (společně s FVE)
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (společně s FVE)
 • a dále:
  • technický a autorský dozor stavby, BOZP
  • propagační opatření
  • DPH - pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (netýká se plovoucích FVE)
 • musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace
 • projekt musíte realizovat do tří let od vydání rozhodnutí, a to na území ČR
 • nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu

2. Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí: 15. 5. 2024 - 10. 9. 2024

Alokace: 4 000 000 000 korun

Druhá výzva z Modernizačního fondu podporuje výstavbu velkých fotovoltaických elektráren nad 1 MWp. Získat můžete 30 % ze způsobilých výdajů u FVE a 30 % u akumulace a elektrolyzéru. Celková alokace činí 4 miliardy korun. Žádat o dotaci můžete do 10 . 9. 2024.

 

Dotaci využijete na:

 • dodávky a služby, stavební práce
 • instalaci fotovoltaik na zem i na střechu s vlastní spotřebou alespoň 20 %:
  • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • sdružené projekty, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem
 • akumulace společně s FVE
  • systémy bateriové akumulace
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • technický a autorský dozor stavby, BOZP
 • a dále:
  • propagaci
  • DPH pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (netýká se plovoucích FVE)
 • musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace
 • projekt musíte realizovat do tří let od vydání rozhodnutí, a to na území ČR
 • nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu


Příjem žádostí:
1. 3. - 31. 10. 2024


Na co lze čerpat:
instalace fotovoltaických panelů a bateriových úložišť


Kdo může čerpat:
malé, střední i velké podniky, OSVČ


Procent podpory:
35 - 50 %

Doposud je o dotace na solární panely mezi firmami velký zájem. Ze dvou důvodů: 1) Solární panely mohou výrazně snížit náklady na energie pro firmy. 2) Fotovoltaiku výrazně podporují nové dotační programy, se kterými postavíte panely i o několik milionů levněji. Zjistěte, co k tomu potřebujete.

Ještě než začnete uvažovat o investici do fotovoltaického projektu, ujasněte si, čeho chcete dosáhnout a jaký máte rozpočet.

Dotace se totiž nejvíce vyplatí u projektů v minimální hodnotě 2 miliony Kč (hledáte-li dotace na fotovoltaiku pro soukromé účely, vyhledejte program Nová zelená úsporám).

Chystáte-li projekt s rozpočtem od 2 milionů výše, což odpovídá přibližně 500 m2 nebo 250 solárním panelům, pokračujte ve čtení.Co promyslet před startem projektu

Několik zásadních podmínek musíte splňovat ještě předtím, než o fotovoltaické elektrárně vůbec začnete uvažovat:

 • Máte vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde se budou fotovoltaické panely nacházet.
 • Plánujete pouze 1 odběrné místo do sítě.
 • Nemáte dluhy vůči státu, orgánům EU ani zaměstnancům.
 • Nejste podnikem v obtížích a nenacházíte se v konkurzu nebo likvidaci.
 • Máte uzavřené minimálně 2 účetní období a máte zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žádná z vašich firem nemá sídlo v daňovém ráji.


Co připravit před podáním žádosti

Splňujete-li podmínky výše, máte promyšlený projekt a chcete žádat o dotaci, připravili jsme pro vás seznam náležitostí, bez kterých se při žádosti neobejdete.

 • Příslib nebo ideálně smlouvu o připojení k distribuční síti.
 • Informace, jaký maximální výkon vám distributor povolí připojit do soustavy.
 • Odstranění potenciálních překážek stavebního povolení (například špatná statika).
 • Studie proveditelnosti obsahující schéma instalovaných solárních panelů včetně půdorysu a požárně bezpečnostního řešení.
 • Máte uzavřené minimálně 2 účetní období a máte zveřejněnou účetní závěrku.
 • Vyřešení překážek instalace panelu (v případě instalace na střechu). Například odstupy od vzduchotechniky, světlíky a další překážky.
 • Příprava stavebního povolení. To musí nabýt právní moci nejpozději do 180 dnů od přidělení dotace.

Nechcete-li ztrácet čas, rádi provedeme bezplatný audit zjistíme, jestli všechny podmínky splňujete. Následně vám pomůžeme i se žádostí a případným výběrovým na dodavatele a doporučíme i kvalitní projektanty.S dotacemi do fotovoltaiky máme velké zkušenosti už od roku 2007. Za tu dobu jsme pomohli firmám s projekty za více než 32 miliard a jsme připraveni pomoci i vám.